4/A Hizmet Dökümü

SGK E-HİZMET UYGULAMALARI (Sistem çalışması nedeniyle) TURKİYE.GOV.TR adresinden hizmet vermektedir.

SGK Hizmet Dökümü almak ve çalıştığınız gün sayısı ile sgk prim gün sayınızı kontrol etmek,emeklilik işlemleriniz için hizmet dökümü almak ve esgm e hizmet uygulamalarına girerek hizmet sorgulamak, ve tüm gsk hizmet işlemlerinizi gerçekleştirmek için aşağıdaki pencereyi tıklayınız.

Sigorta prim borcu olanlar dikkat!

Prim borcu olan da sağlık hizmeti alacak

Sigorta prim borcu olanlar dikkat! .

SAĞLIK Bakanlığı, pirim borcunu ödeyemeyen vatandaşların, bu borç ödenene kadar Medula sisteminden provizyon onayı alamadıklarını ve bu nedenle sağlık hizmetine ulaşamadıklarını anımsatarak, bu kuralın 1 Ekim -31 Aralık tarihlerinde geçerli olmayacağını duyurdu.

Böylece pirim borcunu ödeyemeyen 5 milyon vatandaş seçim öncesinden başlayarak üç ay sağlık hizmetine erişebilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş imzası ile çıkan genelgede şöyle denildi:

SGK'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
.

Kıdem Tazminatı Hakkında En Son Uygulamalar nelerdir?

Kıdem Tazminatı Hakkında En Son Uygulamalar nelerdir?
Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

Toplu İşten Çıkarmalar Hakkında Sık Sorulan Sorular

Toplu İşten Çıkarmalar Hakkında Sık Sorulan Sorular
Toplu işten çıkarma yapmak isteyen işveren öncelikle neye dikkat etmelidir?

* Öncelikle işten çıkarılacak işçilerin İş Kanununun 17. maddesine göre çıkarılması gerekir. İşyerinden çıkarılacak işçi sayısının toplam işçi sayısına oranının kanunda belirtilen oranlarda olması gerekir. İşyerinde çıkarılacak işçi sayısının en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Yapılacak bildirimde, işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

İşveren bir defada değil de aralıklarla işçi çıkartırsa ne olur?

4a İşçilerin Gece Çalışması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

4a İşçilerin Gece Çalışması Hakkında Bilinmesi Gerekenler
İşçi postalarının ne kadar sürede bir değiştirilmesi gerekir?

* Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

4857 sayılı Kanuna göre, gece çalıştırılan işçiler, işveren tarafından en geç kaç yılda bir periyodik sağlık kontrolünden geçirilmelidir?

* İki yılda bir.

Gece süresi ne kadardır?

* Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

İşçilerin Haftasonu Tatili Nedir? Bayramlarda Çalışılışma Şartları

İşçilerin Haftasonu Tatili Nedir? Bayramlarda Çalışılışma Şartları
İşçilerin Haftasonu Tatili Nedir? Nasıl Yararlanaırlar?
Hafta tatiline hak kazanmak için ne kadar çalışılmalıdır?

* Hafta tatilinden önce, İş Kanunu’nun 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde tam olarak çalışılması halinde hafta tatiline hak kazanılır. Örneğin; işyerinizde eğer haftanın 6 işgünü toplam 45 saatlik bir çalışma düzeni uygulanıyorsa, hafta tatiline hak kazanabilmeniz için söz konusu 6 günde tam olarak çalışmanız gerekmektedir. Hafta tatili süresi 24 saattir ve bu süre kesintisiz olarak kullandırılmalıdır.

Hafta içinde raporlu olunması halinde hafta tatili hakkı kaybedilir mi?

4a'lı Kadın İşçiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

4a'lı Kadın İşçiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Kadın işçiler madenlerde çalıştırılabilir mi?

* Kadın işçiler maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer altında yapılan işlerle, su altında yapılan işlerde çalıştırılamaz.

18 yaşından küçük kadın işçiler gece vardiyasında çalıştırılabilir mi?

* 18 yaşından küçük kadın işçilerin gece vardiyasında çalıştırılmaları yasaktır.

Gebe ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi?

* Kadın işçi gebeliğinin doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçi de ilk altı ay (bu süre doktor raporu ile bir yıla kadar uzatılabilir.) gece postasında çalıştırılamaz.

Kadın işçi eşiyle aynı gece postasında çalıştırılabilir mi?

4a'lı Genç ve Çocuk İşçiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

4a'lı Genç ve Çocuk İşçiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
14 yaşını doldurmuş çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler nelerdir?

* Bu işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 nolu cetvelde sayılmıştır.

13 yaşında bir çocuk işyerinde çalıştırılabilir mi?

* 13 yaşında bir çocuk işyerinde çalıştırılamaz. Genel olarak 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak on dört yaşını doldurmuş çocuklar, ilköğretimi tamamlamak kaydıyla, bedensel ve zihinsel gelişmelerine engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

15 yaşını doldurmuş 18 yaşını tamamlamamış genç işçiler hangi tür işlerde çalıştırılabilirler?

4a İşçilerin Ara Dinlenme Süreleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

4a İşçilerin Ara Dinlenme Süreleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?

* Ara dinlenmesi, günlük çalışma süresi dört saat veya daha kısa ise on beş dakikadan, dört saat ile yedi buçuk saat arasında ise (yedi buçuk saat dahil) yarım saatten, yedi buçuk saatten fazla ise bir saatten daha az olmamalıdır.

Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmalı mıdır?

* Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmaz; ara dinlenmesi süreleri çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin; sabah 08:00’de çalışmaya başlayan, saat 17:00’de çalışmayı bırakan ve gün içinde bir saat yemek molası ve iki kez onbeşer dakika çay molası kullanan bir işçinin günlük çalışma süresi 9 saat değil, 7.5 saattir.

İş Kanunu Genel Hükümleri

İş Kanunu Genel Hükümleri
50 ve daha fazla işçi çalıştırılan tarım işletmeleri ile 50’den daha az işçi çalıştırılan tarım işletmelerindeki tarım işçisi sayılmayan işçilerin iş hukuku bakımından durumu nedir?

* 50 ve daha fazla işçi çalıştırdıkları için İş Kanunu kapsamında bulunan tarım işletmelerinde çalışan ticaret ve sanayi işçileri de İş Kanunundan yararlanmaktadır. 50’den az işçi çalıştıran tarım işletmeleri İş Kanunu kapsamı dışında olmalarına karşın, eğer bu işyerinde tarım dışı alanda çalışan işçi var ise işyeri bu işçilerden dolayı İş Kanunu kapsamında olacak ve bu işçilere İş Kanununun hükümleri uygulanacaktır.

Havacılık hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin İş Kanunu bakımından durumu nedir?

4a İşçi Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

4a İşçi Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
İşçilere ödeme dolar ile yapılabilir mi?

* İşçilere ödeme dolar ile yapılamaz. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesine göre ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir

İşçiye ücret ödemesi emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapılabilir mi?

4a Çalışanların İş Sözleşmesinde Olması Gereken Hakları Nelerdir?

4a Çalışanların İş Sözleşmesinde Olması Gereken Hakları Nelerdir?
Çalışanlara yol ve yemek verilmesi gerekli midir? 

* İş Kanunu gereği bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir işçiye, asgari ücretin altında olmamak koşulu ile ücret ödenmesi zorunludur. 01.07-30.12. 2015 için brüt asgari ücret 1273,50 olarak uygulanmaktadır. Çalışanlara ücret dışında yapılacak her türlü ödeme ve sağlanacak menfaat için iş sözleşmeleri hükümleri önem taşımaktadır. Bir çalışana yol ve yemek parası ödenmesi, servis sağlanması veya işyerinde yemek verilmesi; iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmektedir.

Ücretlere hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artış uygulanmalıdır?

4a İşçilerin Yıllık İzinleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

4a İşçilerin Yıllık İzinleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir?

4a İşçilerin Diğer İzinleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

4a İşçilerin Diğer İzinleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Eşinin doğum yapması nedeni ile işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?

* Eşi doğum yapan işçiye 5 gün ücretli izin hakkı verilmiştir.
Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?

4a Sigortalının fazla mesayi ücreti ödenmesi hakkında sık sorulan sorular

4a Sigortalının fazla mesayi ücreti ödenmesi hakkında sık sorulan sorular
il günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Webdesign by Desk02