4/A Hizmet Dökümü

SGK HİZMET DÖKÜMÜ

SGK Hizmet Dökümü almak ve çalıştığınız gün sayısı ile sgk prim gün sayınızı kontrol etmek,emeklilik işlemleriniz için hizmet dökümü almak ve esgm e hizmet uygulamalarına girerek hizmet sorgulamak, ve tüm gsk hizmet işlemlerinizi gerçekleştirmek için aşağıdaki pencereyi tıklayınız.

HİZMET DÖKÜMÜ İÇN TIKLAYINIZ

4/a hizmet dökümü alabilirler.

E-Reçete Hakkında SGK'ya Gelen Sorular ve Cevapları

E-Reçete Hakkında SGK'ya Gelen Sorular ve Cevapları

E-reçete nedir?

Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

Tıbbi Malzemeler Konusunda SGK'ya Gelen Sorular ve Cevapları

Tıbbi Malzemeler Konusunda SGK'ya Gelen Sorular ve Cevapları

Koklear implant pilleri ve yedek parçalarından katılım payı alınıyor mu?

"SUT 7.3.13.a/2 Koklear implant kablo ve pilleri maddesinde gerekli açıklamalar yapılmış olup mevzuatımız dışında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak gelen talep SUT çalışmalarında değerlendirilmeye alınacaktır. Sağlık Uygulama Tebliği nin 3.2.5. numaralı maddesinin 9 ncu fıkrasında ""Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT'un 3.2.3. numaralı maddesinin 1 nımaralı fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz hükmü bulunmaktadır. SUT eki ek-5/A-1 VE EK-5/A-2 listelerinde yer alan tibbi mazemelerden katılım payı alınmamaktadır.
"

Sağlık Raporu Hakkında SGK'ya Gelen Sorular ve Cevapları

Sağlık Raporu Hakkında SGK'ya Gelen Sorular ve Cevapları

"

Eşime ağır iş yapamaz raporu almak için müracaata bulunduk.............. Hastanesi sağlık kuruluna müracaatta bulunduk. Emarı çekildi kendisinde ücret talep ettiler. Ücreti almadan hiçbir işlem yapmadılar.Gereğinin yapılmasını istiyorum. Eşim SSK çalışanı olmasına neden bu ücret talebinde bulundular. Şikayetçiyim.

"

"Özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri kurumca
karşılanmadığından başvuruyla ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır."

Fizik Tedavi Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

Fizik Tedavi Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

................... evde fizik tedavi almak istiyor. Bunun için müracaat ettik müdür beyle görüştük. Evde bakım hizmetleri müdürüyle görüştük. ............. bir defa ya mahsus fizyoterapist gönderebilirim o size gereken hareketleri öğretir dedi. Biz sürekli fizik tedavisi almak istiyoruz evde fizik tedavi yaptıracak kimse yok. Hastalığın ismi üsküler distografi tedavisi de yok fizik tedavisi sadece ağrılarımızı azaltıyor.

Genel Sağlık Sigortalılarına evde tedavi hizmeti verilmesi yönünde Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerekli çalışma yürütülmekte olup devam etmektedir. Sonuçlandığında kurum web sitesinde yayınlanacaktır.

Trafik Kazaları Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

Trafik Kazaları Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

Geçen sene kaza geçiren annem için özel hastanelerde yaptığımız masrafları geri alabilirmiyiz? Bunun için ne yapmam gerek.

08/02/2012 tarihinde Kurumca yayımlanan 2012/5 sayılı Genelge çerçevesinde özel sağlık hizmet sunucularında trafik kazası nedeniyle verilen tedavi hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanmaktadır.

Ben sürücüyüm.5 yaşındaki çocuğa çarptım.Hastane benden 3.500 TL para istedi. Bu parayı ben mi ödeyeceğim?

08/02/2012 tarihinde Kurumca yayımlanan 2012/5 sayılı Genelge çerçevesinde, trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmet bedelleri  Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanmaktadır.

Tüp Bebek Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

Tüp Bebek Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

Diş Tedavisi Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Verilen Cevaplar

Diş Tedavisi Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Verilen Cevaplar

Annem devlet hastanesinde yatmaktaydı.Annem diş yaptırmıştı bunun sağlık ödemesi vardı.Sağlık ödemesi hala yatmadı neden? SSK emeklisi.

Sigortalının faturalarını teslim ettiği SGK Müdürlüğü'ne yazılı müracaatı gerekmektedir.

Ağız Protezleri için ödenmesi gereken katılım payı oranı nedir?

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır.

Katılım Payı Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

Katılım Payı Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

SSK'dan emekliyim. İlik nakli oldum, 2 hafta bir kontrole gidiyorum. Katılım payı kesiliyor, emekli olduğum halde neden katkı payı kesiliyor?

SUT 3.2.5 (10) maddesi gereği sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla kök hücre nakillerine ilişkin işlemlerde katılım payı kesilmemesi gerekmektedir. Sigortalı hastaneye müracatında bunu dile getirerek tedavi tipinin kemik iliği veya kök hücre nakli olarak girilmesini talep etmelidir. Sorun yaşanmaya devam ederse bulunduğu SGK il Müdürlüğü'ne müracaat etmesi önerilmelidir.

İlave Ücret Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

İlave Ücret Konusunda SGK'ya Gelen Şikayetler ve Cevapları

............. Hastanesi'ne çocuğumu götürdüm.Ama başhekim olmadığı için raporunuzu yarın alın dendi.Eşim ertesi gün rapor almaya gittiğinde 20 TL istenmiş.Ancak ben zaten ayakta tedavi için 20 TL ödemiştim.Bu durumun incelenmesini istiyorum.

Özel sağlık hizmet sunucuları ayaktan vakalarda (acil hizmetler hariç) kurumun ödediği SUT Ek 10-B listesi üzerinden fark ücreti alma hakları vardır. Sigortalımız bunu ödediğini belirtmektedir.Ayrıca rapor parası adı altında bir ücret almamaları gerektiğinden sigortalının elindeki belgeyle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü'ne müracaatı sağlanacak şekilde yönlendirilmelidir.

SGK Alo 170'e Gelen Şikayetler ve Verilen Cevaplar

SGK Alo 170'e Gelen Şikayetler ve Verilen Cevaplar

Kardeşim için hastaneye acilden giriş yaptık.İşten çıkışı 90 günü aştığı için bizden para talep ettiler.Bu parayı ödedik ancak ve bir fiş aldık.Ancak fişin üzerinde kaşe basılmış ve daha önceden de 2 kişiden bu ücreti almışlar. Bu durumun incelenmesini istiyorum.

Şikayette bulunan vatandaşın sigortalılığı sona erdiğinden kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak Başbakanlığın Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu konulu 2010/16 sayılı genelgesi gereğince acil servisten hastadan para alınmaması gerektiğinden kişinin konu için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapması yönünde bilgilendirilmelidir.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Hakkında Sık Sorulan Sorular

Biyometrik Kimlik Doğrulama Hakkında Sık Sorulan Sorular
SIK SORULAN SORULAR
1- Soru: Biyometrik kimlik kaydı yaptırmak zorunda mıyım?
Cevap: 5510 sayılı Kanunun 67. Maddesinin (d) fıkrasının 3. Paragrafına istinaden, 01.12.2013 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de özel sağlık hizmet sunucularına başvurularda biyometrik kimlik kaydı yapılması zorunludur.
2- Soru: Sağlık hizmet sunucusu tarafından ilk kayıt işlemi yapılmadan önce, biyometrik verisi alınacak kişiden onaylı rıza formu alınacak mıdır?
Cevap: Evet, rıza formu alınması gerekmektedir. Rıza formu kılavuzun ekinde bulunmaktadır.
3- Soru: Biyometrik kimlik kaydı hangi durumlarda yapılmayacaktır?
Cevap: -12 yaş ve altı çocuklara, 65 yaş ve üstü kişilere
-Acil hastalara(yeşil alan muayenesi hariç)

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma Hakkında Sık Sorulan Sorular

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma Hakkında Sık Sorulan Sorular
Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP)

1- 4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin Yeniden Çalışmaya Başlamaları Durumunda SGDP Kesintisi Nasıl Olur?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamaları, çalıştığı işyeri ve statüye göre farklı sonuçları bulunmaktadır.

2- 4/1-(c) Kapsamında Emekli Oldum, Özel İşyerlerinde 4/1-(a) Kapsamında Sigortalı Olarak çalışırsam maaşım kesilir mi?

Primsiz Aylıklar Hakkında Sık Sorulan Sorular

Primsiz Aylıklar Hakkında Sık Sorulan Sorular
Primsiz Aylıklar

1- Eşim, Geçici Köy Korucusu iken çatışmada öldü. Bana ve çocuklarıma Emekli Sandığından aylık bağlanır mı?

Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Bunun için; Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığına yazılı müracaatınız gerekmektedir

2- Emekli Sandığından; annem, kardeşim ve ben şehit aylığı alıyoruz. Tütün İkramiye tutarları, aylık oranlarımıza göre mi ödenir?

Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir.

3- Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi Kimlere Düzenlenmektedir?

Yurtdışı Borçlanması Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yurtdışı Borçlanması Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yurtdışı İşlemler

1-Yurtdışı borçlanma nedir?

Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesidir.

2-Yurtdışında geçen hangi süreler borçlandırılır?

Webdesign by Desk02